Hem / Egna nyheter / Vill er förening utveckla idrott för äldre?

Vill er förening utveckla idrott för äldre?

Nu har RF-SISU Blekinge öppnat ett ansökningsbart utvecklingsstöd för att nå fler 65+ in i föreningsidrotten. Er förening kan söka för att skapa ny verksamhet eller utveckla befintlig.

Blekinge är ett av sex pilotdistrikt som får ta del av regeringens satsning mot Idrott för äldre under 2020 - 2021.
Fokus i arbetet blir att ”sänka trösklarna” hos idrottsföreningarna och skapa bra förutsättningar för såväl fysisk aktivitet som social samvaro och föreningstillhörighet.

Målgrupp

65+ med ett extra intresse för de som idag inte är med i en idrottsförening.

Sökbara satsningar

Satsningar som innehåller både anpassade fysiska aktiviteter och sociala möten i föreningsmiljö (lärgrupper, samtal med mera) kommer att prioriteras. Stödet är max 7 500 kr per förening. Stödet är till för ny verksamhet för målgruppen eller för att utveckla ordinarie verksamhet. Stödet kan inte användas till ordinarie medlemsavgifter eller kostnad för tävling/match. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Ansökan

Ansökan måste vara förankrad i föreningens styrelse. Ansökan sker löpande och i samspråk med er förenings Idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Ansökan utvecklingsstöd "Idrott för äldre"

Läs mer

Läs mer om satsningen "Idrott för äldre"

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus