Hem / Egna nyheter / Träning för barn och ungdomar kan starta igen

Träning för barn och ungdomar kan starta igen

Igår kom glädjande besked från nationellt håll. Återigen öppnas det upp för idrottsträning för de yngre barnen. Även Region Blekinge ställer sig bakom de nationella råden, förutsatt att träningen bedrivs på ett smittsäkert sätt.

För de blekingska idrottsföreningarna gäller det att ta hänsyn till både de nationella och de regionala direktiven, säger Patric Nilsson som är distriktidrottschef på RF-SISU Blekinge. Vi har haft en dialog med smittskyddsläkare vid Region Blekinge och är fullt överens om vikten av idrott och rörelse för barn och ungdomar även under pågående pandemi. Men vi har också ett fortsatt allvarligt smittläge i Blekinge och det är viktigt att vi tar ett stort ansvar både som föreningar och deltagare i att bedriva träning på ett säkert sätt.

Alla inom idrotten ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. De innebär i korthet att:

  • Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det handlar bland annat om att träna utomhus när det är möjligt, hålla avstånd och att träna i mindre grupper.
  • Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. För den gruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.
  • Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla.

Förutom de allmänna råden så har idrotten att ta hänsyn till den nya pandemilagen.

Kommunala anpassningar

Det kan fortfarande finnas kommunala anpassningar då är det upp till varje kommun att avgöra utifrån smittläget i respektive kommun.

Läs mer

Allmänna råd - så påverkar de idrotten i Blekinge

Träning för barn och ungdomar kan starta igen (RF)

Läget just nu kring träning och tävling (RF)

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus