Hem / Egna nyheter / Oron för höga elpriser drabbar även föreningslivet

Oron för höga elpriser drabbar även föreningslivet

Idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor är oroliga för allt högre elpriser. Utan stöd eller hjälp att hålla priserna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan idrottshall.

– Idrottsrörelsen behöver besked både från regeringen och från kommuner runt om i landet om stöd och att hyror och avgifter inte kommer höjas för idrottsföreningar i takt med elpriset. Istället kommer nu besked från kommuner om is som inte spolas. Lämna inte föreningslivet ute i kylan när vi är på väg tillbakaefter coronapandemin, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Störst är oron bland de idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras övergenom högre hyror.

– Utan lugnande besked från den kommande regeringen och kommuner riskerar vi få en kedjereaktion där föreningar tvingas höja medlemsavgifter och tappa barn och unga som behöver idrottens gemenskap.

Ett stort påverkansarbete pågår på nationell nivå via Riksidrottsförbundet. I Blekinge tar vi kontakter, följer upp och fångar behoven och gör vad vi kan för att påverka. Frågan är högaktuell för våra kommuner, till exempel kopplat till lokalbidragen, säger Jeanette Andréasson Sjödin, ordförande RF-SISU Blekinge. 

Vad kan föreningen göra nu? 

- För att förbereda sig så gott det går på kort sikt kan föreningen göra en enkel översyn av sin energianvändning och avtal, säger Mathias Roos distriktsidrottschef RF-SISU Blekinge. Det är särskilt viktigt för föreningar som äger eller driftar sin egen anläggning. I nästa steg är det en god idé att göra en grundläggande energikartläggning. Det finns också möjlighet att söka anläggningsstöd hos RF-SISU Blekinge för en hållbar energilösning på sikt. 

Goda exempel

Här kommer vi att samla och förmedla kunskap kring vad som kan göras för att sänka effektuttaget. Det kan handla om: 

  • Sätt att spara i förbrukning (användande av samlingslokaler, omklädningsrum mm.), olika typer av stöd till att styra om träning och tävling tider där inte lika mycket belysning behövs etc.
  • Hitta exempel på hur anläggningar på andra håll kan drivas utan att belasta systemet lika mycket under effekttoppar.
  • Hitta kreativa sätt för föreningar att dela anläggningar på nya sätt.

Energirådgivning för idrottsföreningar

RF-SISU Blekinge bjöd samverkan med Energi- och Klimatrådgivarna Blekinge in till en digital träff med energirådgivning på kort och längre sikt.

Innehåll:

  • Så kan ni göra en översyn av energianvändning och avtal
  • Tips på hur ni som förening man minskar era energikostnader
  • Energilösning på sikt - vilket stöd finns att söka?
  • Ni har även möjlighet att skicka in frågor i förväg i samband med anmälan

Inspelning:
Energirådgivning för idrottsföreningar i Blekinge - inspelning från digital träff 19 oktober 2022

Läs mer

RF-SISU Blekinge - Stöd till energi- och miljöprojekt
Energi- och klimatrådgivarna i Blekinge - Lokal, kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst

elstodnu

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus