Hem / Egna nyheter / Nyheter i anläggningsstödet 2020

Nyheter i anläggningsstödet 2020

Har ni en idé om hur ni vill utveckla er idrottsanläggning? RF-SISU Blekinge ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Nu finns det möjlighet för föreningar att ansöka om anläggningsstöd för 2020.

Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer syftar till att bidra till ett rikt utbud av anläggningar och miljöer som är tillgängliga och välkomnande i samhället och för att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Totalt 1,7 miljoner är sökbara för Blekinges idrottsföreningar 2020 och ansökningar kan göras löpande så länge det finns medel kvar.

Här kan du läsa mer om vilka olika stöd som finns och hur ansökningsprocessen går till

Nyheter kring Anläggningsstöd 2020

Det finns några nyheter i anläggningsstödet från och med i år. Förändringarna syftar till att förenkla för föreningar att ansöka och ta del av stödet.

  • Vad gäller "Stöd till nya aktivitetsytor", mindre och större projekt, så är kravet på nyttjanderätt för den anläggning föreningen söker stöd för nu indelad i tre nivåer.
    • 3 år (för sökt stöd 0 - 200 000 kr)
    • 5 år (för sökt stöd 200 001 - 1 000 000 kr)
    • 10 år (för sökt stöd 1 000 001 kr - uppåt)
  • Vad gäller "Stöd till renoveringsprojekt" så har kravet på drifts- och underhållsavtal sänkts från 10 till 5 år.

Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd. Testa din idé på Arvsfondens hemsida

Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Besiktningsprojekt

Cirka 65 idrottsföreningar i Blekinge äger själva sin anläggning. 6 har ingått i ett särskilt besiktningsprojekt som genomfördes under hösten 2019.

Besiktningsman Jan Andersson har varit ute på föreningsanläggningarna och gjort en byggnadsteknisk besiktning tillsammans med föreningsrepresentant och Magnus Persson som är anläggningsansvarig på RF-SISU Blekinge. Efter genomförd besiktning har föreningarna fått ett protokoll med analys och förslag på åtgärder.

"Det har varit en väldigt bra möjlighet för föreningarna att få en status på sin anläggning tillsammans med råd om förebyggande åtgärder. Det är också ett bra underlag för föreningarna att ha med sig för att eventuellt söka olika typer av anläggningsstöd i framtiden", säger Magnus Persson. "Vi gör nu en utvärdering kring en eventuell fortsättning av besiktningsprojektet."

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus