Hem / Egna nyheter / Nya lärdomar för ridsporten i digitala möten

Nya lärdomar för ridsporten i digitala möten

Inom ridsporten är det vanligtvis tätt mellan fysiska träffar och utbildningar på distrikts- och föreningsnivå. Men denna annorlunda vår har mötesformerna förändrats och föreningarna har tagit digitala kliv.

Förbundsordförande Christina Svensson tillsammans med ledamöterna AMA Andersson, Malin Håkansson och Lena Fredén kopplade vant upp sig i ett Teamsmöte så att vi tillsammans kunde reflektera över vårens möten. Numera har alla koll på kamera och mick och blir mer och mer vana vid att träffas på det här sättet.  

- Den dagliga verksamheten har inte påverkats så mycket under våren, säger AMA Andersson som är verksamhetschef i Karlshamns Ridklubb. Corona har gjort en annan ansträngning för oss som idrottare jämfört med andra. Hästarna måste tas om hand ändå, vi kan inte bara ställa in. Vi har en annan krisberedskap på personal och ideella medlemskrafter för att kunna ta hand om djuren. Som distrikt har vi dock påverkats. Vi har inte kunnat göra de fysiska möten och utbildningar som vi planerat. Flera utbildningar har inte gått att genomföra digitalt, och det har varit likadant för hela ridsporten. Det blev en snabb och intensiv omställning och i ridsporten i stort har det tagits fram material nu. Största krisen har varit att vi inte har kunnat hålla igång tävlingsverksamheten, eftersom vi gör förflyttningar och reser långt.
- På förbundsnivå ställde vi om vårt årsmöte och körde det digitalt med möjlighet att delta på plats, berättar Christina Svensson. Våra ungdomar i DUS (distriktets ungdomsorganisation) har träffats i digitala caféer och möten vid flera tillfällen.
- Den digitala mognaden och mottagligheten har varit störst hos 40-plussarna, tycker AMA. Nu har man varit tvungen att lära sig för att man tidigare inte lärt sig. För ungdomarna har det inte varit en så stor grej, de har bara gjort det ändå utan motstånd.

AMA och Christina är överens om att många saknar de fysiska träffarna, men kan också se fördelarna som den digitala omställningen har medfört:
- De digitala träffarna har underlättat otroligt mycket, säger AMA. Jag kan nu lägga 2 timmar på ett digitalt möte, som kanske skulle tagit 10 timmar inklusive restid tur och retur annars. Våra möten blir mer effektiva och det ger välbehövlig tid till att andas och återhämta sig.
- Det finns ju också ett hållbarhetsperspektiv i att mötas digitalt i form av minskat resande, säger Christina. Hela samhället har stannat upp till lite eftertanke. Vi har blivit intvingade i den digitala delen, och det är bara att lära sig. En fördel är också att en del har mycket kunskaper genom sina jobb. Mycket i den digitala omställningen har ändå varit positivt och vi har kunnat genomföra många möten, avstämningar och informationer digitalt.

Distriktsstyrelsen har fått utveckla sig och har genomfört flertalet Teamsmöten både i styrelsen och mot sina föreningar. Man har även deltagit i flertalet träffar via Svenska Ridsportförbundet som varit aktiva mot sina distrikt och föreningar med uppdaterade information, riktlinjer och diskussioner.
- Förbundet har verkligen utnyttjat Teams som verktyg, säger Christina. Det har gett mycket lärdom i både kunskap och verktyg. Vi har haft flera träffar kring corona och kompensationsstöd. Nu håller vi på att gå utbildningar för att kunna göra en del kurser digitalt som vi annars brukar göra fysiskt, till exempel Grönt kort-kurs. Även ridlärarutbildningen på Yrkeshögskolan i Olofström har fått ställa om till digital verksamhet under våren, med positiva erfarenheter.
Malin Håkansson som är verksamhetschef i Sölvesborgs Ridklubb instämmer: - Jag tror att detta med Teamsmöten lätt kommer att fortsätta. Man hinner med på ett helt annat sätt. Vi kan träffas snabbare, lättare och lite oftare istället.
- På ridskolorna fullt upp från morgon till kväll. Lättare att kunna gå ifrån en liten stund än att man ska resa iväg någonstans. Då har vi ändå inga långa avstånd i vårt län, men flexibliteten är viktig, säger Christina.

Även om gruppen är överens om att det är smidigt att kunna träffas digitalt som ett alternativ eller komplement till fysiska möten och utbildningar kan de se vissa utmaningar:
- Ridsporten är digitaliserad på många sätt, men föreningarna är väldigt analoga sett till utrustning och kapacitet, säger AMA. Det brister ofta i Internetuppkoppling och digitala förutsättningar i föreningen.
- Det finns vissa distrikt där man har köpt in viss utrustning till sin styrelse, berättar Christina. För att kunna få igång digitala möten och utbildningar ute hos alla föreningarna behöver kapaciteten förbättras även där.
- Vi kan generellt bli mycket bättre på att samverka mellan föreningarna i distriktet. Genom att samarbeta kan vi hjälpa varandra och få stöd kring att bolla saker, säger Malin.

Till hösten hoppas Blekinge Ridsportförbund på att kunna genomföra några fysiska träffar och utbildningar. De kommer också att köra någon utbildning digitalt.
- Vi har siktet inställt på att göra några Teamsmöten och utbildningar ute i föreningarna, säger Christina. Gruppen har tankar om hur de med hjälp av digital teknik kan öka samverkan, nå ut mer i föreningarna och knyta ihop lokala lärgrupper. Genom att koppla upp sig från sina föreningslokaler digitalt kring gemensamma teman kan lärgrupper i föreningarna utbildas och utvecklas både lokalt och tillsammans.

Lena Fredén är verksam i Olofströms Ridklubb som har ridhus och slingor i anslutning till populära Halens friluftsområde och hon märker av ett ökat intresse av att vistas ute i naturen:
- Det har varit väldigt många fler som är ute och rör sig i skogen under våren. Både med häst och till fots. Vi har själva tagit alla naturpasskontroller i Olofström nu och har börjat med Hitta ut i Karlshamn.

Christina Svensson berättar hur ridningen har varit en trygg punkt för många unga, som kan vara i stallet med avstånd. Sölvesborgs Ridklubb erbjuder funktionsvariationsridning för elever på alla nivåer, och Malin har upplevt särskilt i den gruppen hur idrotten och ridsporten fått extra stor betydelse under en turbulent och orolig vår.
- "Det är så skönt att vi kan få komma hit." Det är en vanlig kommentar som jag möter. Många har suttit hemma själva och jobbat eller studerat och flera har mått väldigt psykiskt dåligt och varit ensamma med sina tankar. Här i stallet kan allt vara lite normalt.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus