Hem / Egna nyheter / När det inte syns utanpå men känns inuti - om psykisk hälsa inom idrotten

När det inte syns utanpå men känns inuti - om psykisk hälsa inom idrotten

Hur kan vi gemensamt skapa en idrottsmiljö där vi tillsammans skapar ett välbefinnande? Hur kan vi hjälpas åt att se varandra och våga fråga? Vi bjuder nu in till fortsatta träffar för ledare, aktiva och föräldrar.

Ibland finns en mytbild av idrottare som genomstarka personer. Osårbara mentalt och starka - precis som deras fysik. Men ingen är glad hela tiden och att både barn, unga och vuxna mår dåligt även inom idrotten är ingen hemlighet. I ett idrottsutövande finns det med all sannolikhet såväl förväntningar som krav som är både uttalade och outtalade. Förväntningar på resultat, förhoppningar om idrottslig utveckling, skador och sjukdomar kan ge negativa effekter på hur vi mår.

Temakvällen "När det inte syns utanpå men känns inuti - om psykisk hälsa inom idrotten" inleddes med en föreläsning med den tidigare elitmålvakten Jesper Johansson. 25 år gammal beslutade han sig för att sluta med fotboll, på grund av en eskalerande prestationsångest som ledde till psykisk ohälsa. Öppenhjärtligt och ärligt delade han med sig av sin resa och erfarenheter.

Därefter ledde Tommy Åström ett panelsamtal med välkända blekingska idrottsprofiler kring ämnet psykisk hälsa inom idrotten.
Medverkade i samtalet gjorde:

  • Jesper Johansson
  • Johannes Jönsson
  • Tobias Karlsson
  • Carina Turesson
  • Miro Zalar

I samband med föreläsningen presenterade vi även lärgruppsmaterial som ni kan använda er av i er föreningsmiljö för att gemensamt stärka psykisk hälsa ur ett såväl individuellt som lagperspektiv.

Inspelningar och material

Inspelningar och övrigt material hittar du här

Kommande träffar

Vi bjuder in till fortsatta samtal i Teams. Klicka in på respektive länk för mer information och anmälan.

Om psykisk hälsa inom idrotten - för ledare
Tisdag 6/4 kl 20.00-21.00

Under detta tillfälle ger vi exempel på praktiska verktyg och visar förslag på hur föreningar kan utveckla arbetet och stärka fokuset på psykisk hälsa inom sin verksamhet samt hur vi kan stötta er i det arbetet. Vi kommer även att föra en dialog med er deltagare kring era tankar och reflektioner. Tillfället vänder sig i första hand till ledare/tränare och organisationsledare i förening.
Utbildningstillfället hålls av Lena Widenfors, Magnus Neuman, Martin Eliasson och Miro Zalar från RF-SISU Blekinge tillsammans med Jesper Johansson.


Mer information och anmälan

Om psykisk hälsa inom idrotten - för aktiva
Onsdag 7/4 kl 18:00-19:00

Under detta tillfälle pratar vi vidare om psykisk hälsa inom idrotten ur ett aktiv-perspektiv. Vi kommer även att prata om de stödfunktioner som finns idag samt föra en dialog med er deltagare kring önskad utveckling av området inom idrotten. Tillfället vänder sig i första hand till aktiva inom idrotten, oavsett ålder och nivå. Utbildningstillfället hålls av Lena Widenfors, Magnus Neuman, Martin Eliasson och Miro Zalar från RF-SISU Blekinge.

Mer information och anmälan

Om psykisk hälsa inom idrotten - för föräldrar
Fredag 9/4 kl 12.00-13.00

Under detta tillfälle fördjupar vi kunskapen kring psykisk hälsa inom idrotten samt vilka stödfunktioner som finns idag. Vi kommer även att föra en dialog kring skyddsfaktorer för att stärka den psykiska hälsan inom idrotten utifrån föräldrarollen. Tillfället vänder sig i första hand till föräldrar till idrottande barn och ungdomar. Utbildningstillfället hålls av Lena Widenfors, Magnus Neuman och Martin Eliasson från RF-SISU Blekinge tillsammans med Johannes Jönsson och Jesper Johansson.

Mer information och anmälan

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus