Hem / Egna nyheter / LOK-stödet förändras 1 januari - välkommen till digitala infoträffar

LOK-stödet förändras 1 januari - välkommen till digitala infoträffar

Från och med 1 januari sker förändringar i hur LOK-stödet beräknas. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrotten. Vi bjuder in föreningar och förbund till två digitala infoträffar.

Vid Riksidrottsmötet 2019 fattade stämman beslut om ett nytt ekonomiskt stödsystem. Det fanns också önskemål om att se över vissa delar av det nya systemet för att på ett bättre sätt möta utmaningar i det pågående förändringsarbetet. RF gavs därför i uppdrag att se över antalet aktiviteter per vecka som en enskild individ kan vara berättigad stöd för. Ett förslag presenterades för och godkändes av Riksidrottsstyrelsen i juni 2021.

Förändrad beräkning – samma rapportering

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigat deltagande vara tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Alla LOK-stödsaktiviteter måste sedan den 1 juli 2020 registreras digitalt. Det betyder att systemet kommer att hantera ovanstående förändringar automatiskt och att du som ledare inte påverkas i dina rutiner kring närvaroregistreringen. När du registrerar en aktivitet kommer systemet automatiskt kontrollera antal aktiviteter för respektive deltagare och utifrån det beräkna de belopp som gäller.

Läs mer på RF.se: Så beräknas LOK-stödet från 2022

Infoträffar: Nyheter i LOK-stödet

Vid två olika tillfällen arrangerar vi digitala infoträffar om nyheterna i LOK-stödet. Magnus Persson från RF-SISU Blekinge berättar mer om förändringarna och du har möjlighet att ställa frågor från din förening. 

Mer information och anmälan:

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus