Hem / Egna nyheter / Idrottsrörelsen kan hjälpa barn och unga att må bättre – både i kroppen och i själen

Idrottsrörelsen kan hjälpa barn och unga att må bättre – både i kroppen och i själen

Fler och fler ungdomar kämpar med sin fysiska och psykiska hälsa. Men det finns också många som jobbar aktivt med att vända den här trenden. Idrottsrörelsen är en del och just via idrotten kan barn och unga få chansen att må bättre.

Barn och unga är framtiden och med tanke på det är det viktigt att satsa på att de ska må bra och utvecklas positivt. Tyvärr har den psykiska ohälsan bland barn och unga har försämrats de senaste 30 åren. Det visar en rapport som Folkhälsomyndigheten publicerade i våras.

Blekinge är inget undantag när det gäller barns mående, berättar Carina Andersson som är folkhälsostrateg inom Region Blekinge. Hon är spindeln i nätet när det gäller arbetet kring hälsan bland länets ungdomar och enligt henne kan man tyvärr läsa i en sammanställning från elevhälsan att det går åt fel håll.
- Vi skiljer oss inte från resten av landet. Det är förfärligt att barn och unga mår dåligt, säger Carina Andersson.

Idrotten är en del av lösningen

Kopplingen mellan fysisk aktivitet och god psykisk hälsa är stark. I Generation Peps rapport från 2022 står det bland annat att de barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan de som sitter stilla längre perioder framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa. Men fysisk aktivitet en bristvara för många unga idag. I Pep-rapporten kan man även läsa att det bara är 2 av 10 barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag.
- Resultaten är något som samhället måste ta på allvar och kraftsamla kring. Vi kan inte låta en hel generations välmående försämras för att vi som vuxenvärld inte agerar i tid, säger verksamhetschefen Carolina Klüft.

När det gäller barns mående kan idrotten vara en del av lösningen. Föreningar inom idrottsrörelsen kan erbjuda fysisk aktivitet, som i sin tur leder till bättre hälsa på flera plan. Barn och unga kan förutom rörelse få social samvaro, en gemenskap, förebilder och en möjlighet att utvecklas som människa på många olika sätt.

Fångar upp och hjälper barn

Lars Bergenvass är ordförande i Karlshamn Fightcenter och han övertygad om att idrotten kan hjälpa till att stärka barn och unga och få dem att må bättre. Hans förening jobbar mycket med sina unga medlemmar. Förutom att träna upp fysiken och träna själva idrotten upplever han att föreningen även kan lära barnen att respektera varandra och vara bra människor.

Bergenvass har konkreta exempel på att föreningen har fångat upp unga som av olika skäl mått dåligt, och hjälpt dem.
- Jag blir ju glad när jag ser att vi gör skillnad och man blir så stolt när man ser att barnen och ungdomarna utvecklas och blir starka i kroppen och själen. Det är ett mervärde att se dem glada och trygga, säger han.

Självförtroendet växer

Magnus LindwallYtterligare en aspekt på idrottens möjlighet att stärka barn och unga är att de kan få bättre självkänsla och självförtroende. Magnus Lindwall, professor i idrottsvetenskap med inriktning på idrotts- och hälsopsykologi, menar att det är viktigt att barn och unga har en känsla av att vara kompetent för att må bra och det kan idrotten hjälpa till med.

Det innebär också att det måste ställas krav på föreningarna eftersom idrotten annars kan få motsatt effekt på ungdomars mående.
- Det är det är viktigt att föreningarna jobbar på rätt sätt. Det är när idrotten är bra som barnen också mår bra och vill stanna. Man vet till exempel att frågan om att vinna är mindre viktig för barn än var det är att få ha kul och vara med och påverka sin egen situation, säger Magnus Lindwall.

För att kunna fortsätta skapa dessa inkluderande och trygga idrottsmiljöer behövs det dock mycket utbildning av ledarna i föreningarna. Magnus Lindwall uttrycker det som att det krävs en utbildningsrevolution. Det håller Mathias Roos, distriktsidrottschef RF-SISU Blekinge, med om.
- Att hänga med i tiden och utbilda ledare och utveckla föreningar är nödvändigt. Där har vi en stor och viktig roll och RF-SISU Blekinge har mycket att erbjuda, säger han.

En som skriver under på att idrotten kan fungera stärkande är 13-åriga tennisspelaren Felix Linse från Karlskrona TK. Han känner redan nu att idrotten kommer att ha en stor betydelse för resten av hans liv, på flera sätt.
- Jag blir ju fysiskt starkare och får bättre kondition. Men förutom det så känns det jättebra att veta att jag klarar av att göra svåra saker. Det ger mig självförtroende som jag kan ta med mig i livet, säger han.

Vad behövs då för att fler barn och unga ska hitta till idrotten och med det få större möjlighet att må bättre både fysiskt och psykiskt? Experter menar att det handlar om att jobba på flera olika plan.

Nyckeln är samarbete

En viktig del är att alla grupper i samhället, oavsett socioekonomisk bakgrund, måste få tillgång till idrotten. Samhället måste på olika sätt hjälpa till att sänka trösklarna in föreningarna så att fler har möjlighet att vara med.
- De som är långt ifrån idrottsrörelsen kommer ännu längre ifrån. Det vet vi och det är oroande, säger distriktsidrottschefen Mathias Roos.

Förutom det anser flera att föreningarna behöver bli bättre på att till sig locka fler medlemmar. Det gynnar både föreningen och den unga idrottaren.

Samarbete är en annan sak som många lyfter fram som en framgångsfaktor för att vända den negativa utvecklingen. Eftersom barn och ungas hälsa påverkas av så många olika saker måste arbetet med att förbättra deras mående ske över alla gränser.
- Vi skulle behöva samarbeta mer med föreningslivet. Vi behöver kraftsamla och jag tror garanterat att idrottsrörelsen bidrar positivt när det handlar om barns hälsa, säger Carina Andersson från Region Blekinge.

Hopp om framtiden

Mathias Roos, RF-SISU Blekinge, tror även han på samarbete och han anser att idrotten kan vara en kraft att räkna med när det gäller att motverka fysisk och psykisk ohälsa bland unga.
- Vi har blivit bättre på att se hela människan och vi lär oss hela tiden. Vi ser att saker hänger samman och vi blir bättre på att samarbeta över gränserna. Jag är övertygad om att vi inom idrottsrörelsen kan hjälpa till att stärka våra barn och unga, säger han.

I Blekinge finns det potential att lyckas förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med hjälp av idrotten. I den lokala idrottspolitiska debatten inför valet var politikerna överens om att det är en viktig och prioriterad folkhälsofråga och att de är beredda att satsa pengar.

Och om fler unga får möjligheten att känna som 12-åriga Sara Alolis från Karlskrona så finns det också chans att lyckas vända utvecklingen.
- Det är en härlig känsla när jag rör på mig och jag blir alltid glad. Jag känner mig pigg och frisk och jag får mer energi så att jag klarar av mer under dagarna, säger hon.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus