Hem / Egna nyheter / Idrott - en nyckel för ett attraktivt och välmående Blekinge

Idrott - en nyckel för ett attraktivt och välmående Blekinge

Ungefär var tredje bleking är medlem i någon av länets 360 idrottsföreningar och tusentals av Blekinges barn utövar idrott varje dag, året runt. Läs Jeanette Andreasson Sjödin och Patric Nilsson i en öppen debattartikel.

Ungefär var tredje bleking är medlem i någon av länets 360 idrottsföreningar och tusentals av Blekinges barn utövar idrott varje dag, året runt. Forskningen visar att om idrottsrörelsen når 100 nya barn innebär det att fem barn inte drabbas av depression, 25 barn inte har symtom som magont och huvudvärk samt att fem barn förbättrar sina skolresultat tack vare mindre sjukdom eller symtom (RF, 2017). Genom att fler barn idrottar ökar därmed livskvaliteten för barn och i många fall även för deras föräldrar. Resultat som måste tas på högsta allvar.

Vi vet också att en levande idrottsrörelse behövs för att attrahera blekingar att stanna kvar i länet, men även för att attrahera nya invånare till vårt fantastiska län. Dessutom bidrar en stark idrottsrörelse till samhällsekonomisk och social nytta i form av ökad besöksnäring, ökad sysselsättning samt ökat välbefinnande i befolkningen.

Därför var det glädjande att Region Blekinge målsatte ett ökat idrottande och deltagare i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för 2014-2020 samt att Region Blekinge också sett vikten av att ta fram ett Idrottspolitiskt program. Det kvarstår dock stora utmaningar i vissa delar av Blekinge, inte minst på landsbygd och i socioekonomiskt svaga områden.

Vi är övertygade om att idrottsrörelsen denna gång behöver vara tydligare involverade i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Med vår kunskap vill vi stödja både Region Blekinge och länets fem kommuner att rikta insatserna där de bäst behövs och ger störst verkan.

Vi är också övertygade om att en indexuppräkning av ekonomiska stöd till idrottsrörelsen på statlig och kommunal nivå också hade bidragit i rätt riktning. Idag är det enbart regionala stöd som indexuppräknas.

Det är med glädje som vi nu aktivt vill delta i samtalen om Blekinges framtid och tillsammans med andra aktörer vara delaktiga i arbetet med att skapa ett attraktivt och välmående Blekinge.

Jeanette Andréasson Sjödin
Ordförande RF-SISU Blekinge

Patric Nilsson
Distriktsidrottschef Blekinge

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus