Hem / Egna nyheter / Idag presenteras Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Idag presenteras Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna. Läs mer om idrottsrörelsens landsbygdsprogram.

Idag lanseras idrottsrörelsens nya landsbygdsprogram ”Ett Sverige fullt av rörelse och gemenskap”. Sverige är ett stort land och vi blir allt fler. Växande städer och tillväxtregioner har alltför länge tagit fokus i samhällsutvecklingen och politiken. Klyftan mellan stad och land har vuxit.

- Vi vill med landsbygdsprogrammet tydliggöra att idrottsföreningarna som verkar där i många fall är avgörande för en levande landsbygd, säger RF-SISU Blekinges ordförande Jeanette Andréasson Sjödin.

Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer, såväl i städer som i landsbygder. Betydelsen kan dock vara än större i landsbygder. Idrottsrörelsen är en av få verksamheter som fortsatt är stark i landsbygder och glesbygder. Det finns idrottsföreningar nästan oavsett hur litet samhället eller byn är. Skälet är enkelt; idrott skapar gemenskap och glädje, utmaningar för individer och både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Idrotten har en kraftfull kombination av lusten i nuet och samhällsnyttiga effekter där samhällsstödet är avgörande.

- För att idrottsföreningar som verkar på landsbygden ska ha goda förutsättningar behöver både kommuner och region säkerställa att resurser avsätts för att underhålla samt utveckla moderna anläggningar och idrottsmiljöer som lockar till rörelse och gemenskap, säger Jeanette Andréasson Sjödin.

Idrotten är ett socialt och samhälleligt kitt som ger vänskap och meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang som är så viktig för framtidstro och tillhörighet i samhället. I Blekinge finns många goda exempel där idrottsföreningar är det som håller små samhällen levande och utan föreningarna finns risk för ökad ohälsa, minskad tillit till det offentliga, förlorade arbetstillfällen och att landsbygden inte är en lika attraktiv livsmiljö.

- Landsbygden behöver fortsätta utvecklas och idrottsföreningarna är fantastiska motorer för utveckling. Låt oss tillsammans ge dem det stödet de behöver, avslutar Jeanette Andréasson Sjödin.

Läs mer

Läs mer om idrottsrörelsens landsbygdsprogram (rf.se)

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram i sin helhet (rf.se)

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus