Hem / Egna nyheter / Föreningar kan söka återstartsstöd och projektstöd

Möjlighet för föreningar att söka ekonomiskt stöd via RF-SISU Blekinge

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Här presenteras stöd som idrottsföreningar kan söka.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott
(LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år, samt personer med funktionsnedsättning. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd

Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Stödet ska gå till satsningar som föreningar gör för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet.

På grund av ökade flyktingströmmar kan idrottsföreningarna också ansöka om stöd för att

  •  skapa verksamhet för barn på flykt

Läs mer om projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF: Anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av Blekinge.

Läs mer om projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer

Återstartsstöd för idrottsföreningar

Har din förening drabbats av stort medlemstapp och kraftigt minskad verksamhet under coronapandemin? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen. 

Läs mer om Projektstöd IF för återstart till särskilt utsatta föreningar

Det går även kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Stöd till utrustning för Parasport

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport, det är ett nytt område som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd till utrustning för parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp.

Läs mer om stödet till utrustning för parasport på Riksidrottsförbundets webb.

Kontakta er idrottskonsulent

Varje idrottsförening i Blekinge har en idrottskonsulent från RF-SISU Blekinge knuten till sig. Ta en kontakt så berättar vi mer om de olika typer av stöd som vi kan erbjuda. 

Kontakta din idrottskonsulent

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus