Hem / Egna nyheter / Fira demokratin!

Fira demokratin!

Vandringsutställningen "Fira demokratin!" gästar nu Blekinge museum. Föreningslivet och folkbildningen har rustat Sverige och svenskarna under hela 1900-talet. Hur kan vi även fortsatt utveckla föreningsliv, föreningsdemokrati och folkbildning?

Föreningslivet och folkbildningen har rustat Sverige och svenskarna under hela 1900-talet. Invånarna har genom föreningslivet deltagit och haft inflytande i hur detta samhället och folkrörelserna vuxit fram. Idrottsrörelsen ska vara en fri, självständig och demokratisk folkrörelse. Föreningsdemokrati handlar till exempel om hur representationen i styrelser ser ut, medlemmarnas inflytande och engagemang och barns rättigheter.


Det är viktigt att hitta sätt att utveckla demokratin vidare i ytterligare 100 år. Det strategiska arbetet kring föreningsengagemang i tiden, inkludering och jämställdhet illustrerar hur idrottsrörelsen tar detta arbete på allvar. Vi vet samtidigt genom olika typer av undersökningar att vissa grupper inte känner sig inkluderade i idrottsrörelsen. Till exempel visar resultat från Ungdomsbarometern att ungdomar vill engagera sig och tillhöra ett sammanhang, men att idrottsrörelsen behöver hitta sätt att både inkludera och engagera.


Just nu pågår vandringsutställningen "Fira demokratin!" på Blekinge museum. Utställningen invigdes i söndags i samband med Internationella kvinnodagen. Efter invigningen hölls ett panelsamtal kring demokrati på Residenset i Karlskrona. Patric Nilsson deltog i panelen tillsammans med Kerstin Lundgren (Riksdagens tredje vice talman), Mimmi Karlsson Bernfalk (Chefredaktör Blekinge Läns Tidning) och Peter Örn (ordförande för Kommittén demokratin 100 år).

 

Patric Nilsson, distriktsidrottschef i Blekinge:

”Framväxten av moderna föreningar som utvecklas i takt med samhället, och med moderna värderingar och synsätt, är viktigt. Föreningsliv, föreningsdemokrati och folkbildning har varit en viktig del av samhällsbygget i Sverige. Den sociala tilliten har etablerats och människor litar på varandra i hög utsträckning i Norden. Så ser det inte ut i övriga världen. Det är viktigt att detta består och utvecklas de närmaste 100 åren. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara yngre människor engagemang och inkludera fler samhällsgrupper i föreningarna”


Ta chansen att besöka utställningen "Fira demokratin!" på Blekinge museum, och reflektera över vad som kännetecknar demokrati i just er förening. Utställningen kommer att kunna besökas fram till söndagen den 3 maj.

Panelsamtal mellan Kerstin Lundgren, Patric Nilsson, Mimmi Karlsson Bernfalk och Peter Örn.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus