Hem / Egna nyheter / Dags att nominera blekingar till RF:s förtjänsttecken

Dags att nominera blekingar till RF:s förtjänsttecken

Idrottsrörelsens högsta utmärkelse – RF:s förtjänsttecken i Guld – delas ut vid Riksidrottsmötet vartannat år. Nu är det dags att nominera idrottsledare inför Riksidrottsmötet i Uppsala i maj 2021.

Idrottsrörelsens högsta utmärkelse – RF:s förtjänsttecken i Guld – delas ut vid Riksidrottsmötet vartannat år. Senast i maj 2019 i Jönköping fick ett 100-tal idrottsledare ta emot denna utmärkelse och hela sju st av dessa var blekingar.

Nu är det dags att nominera idrottsledare inför Riksidrottsmötet i Uppsala i maj 2021. För erhållande av detta gäller att;

  • den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år;
  • den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RFSISU-d eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år;
  • den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år;
  • den som i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år;
  • den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk);
  • den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Se vilka blekingar som mottagit RF:s förtjänsttecken sedan 2001

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus