Hem / Egna nyheter / Blekinges golfklubbar satsar på 65-plussarna

Blekinges golfklubbar satsar på 65-plussarna

Anpassad anläggning och utrustning, fler aktiviteter att välja på, träningslära, skadeförebyggande och sociala aktiviteter. Läs mer om hur golfklubbarna i Blekinge arbetar för att utveckla verksamheten för målgruppen 65+.

Sedan våren 2020 är RF-SISU Blekinge ett pilotdistrikt i den nationella satsningen "Idrott för äldre". Flera idrottsföreningar i Blekinge har sedan dess påbörjat ett utvecklingsarbete kring äldreidrott i sin förening. Några som verkligen visat intresse i frågan är golfklubbarna i Blekinge, där nästintill samtliga föreningar på något sätt börjat arbeta med hur man kan utveckla verksamheten för målgruppen 65+.

Madelene Augustsson är den idrottskonsulent från RF-SISU Blekinge som arbetar med golfklubbarna i Blekinge. Hon beskriver att en stor framgångsnyckel för detta arbete är att det finns drivna personer i klubbarna som brinner för att utveckla föreningens verksamhet.
- Vi har en väldigt bra etablerad samverkan med länets golfklubbar vilket gör det lättare att initiera nya satsningar och stötta dem i deras föreningsutveckling. Det finns redan verksamhet för äldre hos samtliga golfklubbar, men den här satsningen har sått många nya tankar och idéer. Flera klubbar har nu börjat sätta ett extra fokus kring äldre och börjat arbeta aktivt för att göra verksamheten ännu bättre, säger Madelene.

Grunden i satsningen är att stötta idrottsföreningarna i deras utveckling och arbete med målgruppen äldre, utifrån de tankar, idéer och förutsättningar som finns hos respektive förening. Vilka insatser som görs skiljer sig därför mellan föreningarna. Från RF-SISU Blekinge finns förutom stöttning i form av exempelvis inspiration och processledning, även möjlighet att ta del av ett sökbart utvecklingsstöd. Stödet syftar till att skapa ny alternativt utveckla befintlig verksamhet för målgruppen. I Blekinge har hittills 4 av 8 golfklubbar tagit del av detta stöd för att få ytterligare kraft i sitt arbete.

En av de medverkande föreningarna är Nicklastorps Golfklubb som bland annat vill se att äldre kvinnor i motsvarande omfattning som äldre herrar nyttjar möjligheten att använda en utslagsplats längre fram. På så sätt får de en kortare bana vilket ger en mer positiv upplevelse om man inte längre klarar av att slå så långt.
- Äldre män har sedan länge använt sig av möjligheten att gå fram en tee. Om fler kvinnor också börjar använda utslagsplatser längre fram, blir motiven starkare för att förbättra dessa. För att lyckas med det planeras mer riktad information, sociala möten samt anpassade tävlingar för att göra användningen naturlig, säger Eva Bohman, ordförande i Nicklastorps Golfklubb.

Föreningen har skapat en arbetsgrupp som jobbar med utvecklingen av verksamheten för äldre i klubben. En annan del i arbetet är att se över möjligheten att köpa in mobila enheter som elektriska vagnar, scooters och golfbilar för de som har problem att gå, vilket skulle kunna underlätta för många i deras fortsatta golfande. Det finns även planer på att bygga en boulebana för att göra det mer attraktivt att komma till anläggningen och umgås.
- Boulebanan kan bli en samlingsplats och ett alternativ till golfen, till exempel för dem som inte längre kan spela golf. Då ska det ändå vara möjligt att komma till anläggningen och vara en del av gemenskapen, vilket är otroligt viktigt. Vi vill vara med och bidra till ett livslångt idrottande, säger Eva Bohman.

En annan förening som tagit del av utvecklingsstödet och som satt ett extra fokus på föreningens seniorer är Carlskrona Golfklubb. Målet är att stärka de äldres fysiska status för att göra det möjligt att fortsätta spela golf längre upp i åldrarna.
- Vi vill minska risken för smärta och skador hos våra äldre, så att de kan fortsätta vara aktiva länge. Dessutom blir hela upplevelsen med golf mycket roligare om den fysiska förmågan blir bättre, säger Henrik Swärdh, tränare i Carlskrona Golfklubb.

Föreningen har genomfört en digital utbildningskväll för äldre kring fysisk träning som lockade runt 30 personer i målgruppen. Där lyftes bland annat enkla tips på hur man kan träna och varför det är viktigt. Efter utbildningskvällen gavs det möjlighet att få fortsätt stöttning i sin träning via en digital plattform för golfare, vilket det fanns ett stort intresse för. Alla deltagarna fick även ta del av olika träningsprogram med fokus rörlighet, balans och styrka.
- Vi vill att träningen ska vara så enkel som möjligt och att den lätt går att implementera i vardagen. Alla övningar går att göra hemma utan någon större startsträcka eller någon speciell utrustning, säger Henrik.

När läget kring covid-19 förbättrats är tanken att även erbjuda gemensamma träningar på klubbens utegym för föreningens seniorer. Det gynnar inte bara den fysiska statusen, utan ger även den sociala delen där man får träffas och svettas tillsammans.
- Det är viktigt att vi som förening inte bara arbetar med rekrytering, utan att faktiskt värna om och behålla de medlemmar vi har. Vi hoppas att våra insatser ska leda till att fler kan och vill spela golf längre, avslutar Henrik.

Förutom Nicklastorp och Carlskrona Golfklubb har även flera andra golfklubbar i länet börjat arbeta aktivt med utveckling av verksamheten för äldre. Ronneby Golfklubb, Karlshamns Golfklubb, Leråkra Golfklubb och Sölvesborgs Golfklubb är alla föreningar som på något sätt påbörjat en satsning för målgruppen 65+.

Idrott för äldre

Vill er förening utveckla Idrott för äldre?
Läs mer här: Idrott för äldre

Ta kontakt med er förenings idrottskonsulent eller projektsamordnare Ronja Lundbergs, RF-SISU Blekinge, om du vill veta mer.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus