Hem / Egna nyheter / Bidrag för att anpassa sommarens idrottsskolor

Bidrag för att anpassa sommarens idrottsskolor

Planerar er förening att arrangera idrottsskola i sommar? Nu öppnar vi upp ett ansökningsbart stöd för att kunna anpassa idrottsskolan efter rådande läge utifrån Covid-19.

Er förening kan söka ett paket på 3000 kr för de behov ni har för att ställa om verksamheten för att kunna genomföra er idrottsskola.

  • Ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel - projektstödet "Bibehållen verksamhet under coronarestriktionerna". 
  • Er ansökan ska innehålla följande delar som vi vill att ni har diskuterat i planeringsgruppen:
    • En beskrivning vilka moment i er idrottsskola som behöver förändras för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att deltagarna kommer känna sig säkra med hänsyn till covid -19.
    • Vilka möjliga lösningar finns på de momenten ni behöver förändra?
    • Vad skulle det medföra i ökat resursbehov?

Har ni frågor kring stödet eller vill ha vägledning i er anpassning? Kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Hitta er idrottskonsulent

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus