Rörelseexpo 2024 – för fler i rörelse!

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

Rörelseexpo 2024 är en dynamisk träff fredagen den 18 oktober, i Baltiska hallen, Malmö. Den sätter fokus på det senaste inom idrott, rörelse och engagemang för barn och unga. Ta del av inspiration från 35 idrottsförbund och andra organisationer som verkar för att främja psykisk hälsa hos unga, med inriktning på fysisk aktivitet.

Dagen är framförallt intressant för personer som arbetar med och för barn och ungas fysiska aktivitet, pedagoger, elevhälsan, rektorer, politiker, tjänstemän vid kommunernas förvaltningar.

Baltiska Hallen

Om man inte vill deltaga på någon workshop eller föreläsning, så går det bra att endast besöka utställningen där alla deltagande organisationer finns att möta.

Stora konferensrummet

09:00 – 10:00

Sätt Skåne i rörelse: Paneldiskussion. Lyssna på hur några kommuner i Skåne har organiserat sig för att främja en aktiv livsstil i sina samhällen. Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne, leder diskussionen med

  • Pernilla Danielsson, Chef för PART samt forskare vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Matti Lejon från Generation Pep
  • Helene Henriksson från Sätt Skåne i rörelse
  • Representanter från Helsingborg stad, Sjöbo kommun, Åstorp kommun

10:10 – 12:00

Workshop för tjänstepersoner: Workshopen vänder sig till ansvariga tjänstepersoner och politiker i kommuner som har påbörjat eller vill börja att på ett systematiskt sätt implementera metoder för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. Skola/Elevhälsa, kultur och fritid samt socialtjänsten är de viktigaste verksamheterna som bör vara representerade.

12:10 – 13:00

RF-SISU Skåne: FÖRsnack! En utbildning för idrottslärare om riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder.

13:10 – 14:00

Grundutbildning/föreläsning: Rörelsesatsning i skolan. Henrik Nilsson (RF-SISU Skåne) berättar om bakgrund till rörelsesatsningen, resultat, framgångsfaktorer och det stöd RF-SISU Skåne erbjuder.

Lilla konferensrummet

11.15 – 12.00

Erfarenhetsutbyte mellan skolpersonal. Ta chansen och träffa kollegor i branschen för utbyte av erfarenheter.

12:10 – 13:00

BRIS: Om jämlik tillgång till fysisk aktivitet. Lyssna till vad barn säger om vad vuxenvärlden kan göra för att skapa en mer jämlik tillgång till fysisk aktivitet. Sanna Asp (Bris) lyfter barn röster och anlägger ett barnrättsperspektiv på frågan om rörelse och meningsfull fritid. Lyssna till Sanna Asp (BRIS) som presenterar axplock ur några aktuella rapporter.

13.10 – 14.00

Idrott och samhällsnytta. Lyssna till RF-SISU Skånes Distriktsidrottschef Patrik Karlsson som berättar om idrottens betydelse för samhället.

14.10 – 15.00

Systeminnovation för aktiva skolresor. Från 97% till 48%: barn som går eller cyklar till skolan har minskat dramatiskt sedan 80-talet. Upptäck hur Innovation Skåne och Trivector arbetar för att skapa en ny skalbar metod och vända trenden.

Sporthallen

11.00 – 11.20

Utomhuspedagogik med fokus på rörelse och natur med Lovisa Cederström. Följ med på en pedagogisk aktivitet utomhus. Aktiviteten startar vid Friluftsfrämjandets monter i sporthallen.

13:30 – 13:50

Utomhuspedagogik med fokus på rörelse och natur med Lovisa Cederström. Följ med på en pedagogisk aktivitet utomhus. Aktiviteten startar vid Friluftsfrämjandets monter i sporthallen.

11:30 – 11:50

Dans för hälsa, med Anna Duberg och Pernilla Kipping. Prova på den beforskade metoden Dans för hälsa (kravlös dans). Aktiviteten startar vid montern för Dans för hälsa, i sporthallen.

13:00 – 13:20

Dans för hälsa, med Anna Duberg och Pernilla Kipping. Prova på den beforskade metoden Dans för hälsa (kravlös dans). Aktiviteten startar vid montern för Dans för hälsa, i sporthallen.

14:15 – 15:00

Rörelseförståelse i praktiken Henrik Nilsson (RF-SISU Skåne) håller i en praktisk utbildning i Rörelseförståelse (Physical Literacy) om hur vi får barn och unga att vilja, våga och kunna delta i fysisk aktivitet.

Simhallsbadet, Regementsgatan 24

13:00 - 15:00

Svensk Simidrott bjuder in till praktiskt pass i basängen på Simhallsbadet där deltagarna får prova övningarna från "Vattenglädje i skolan" som är Svensk Simidrotts projekt i Rörelsesatsning i skolan.
”Vattenglädje i skolan” handlar om att introducera de andra simidrotterna även i skolan. För att eleverna ska få en större rörelserikedom, och bli ännu tryggare i vatten finns övningar för vattenpolo, konstsim, simhopp och simning i öppet vatten i vårt projekt.

Samling i entréen till Simhallsbadet 12:45. Ta med badkläder och handduk. Ta gärna med en extra handduk att ha efter badet.

Anmäl dig till passet

Vid frågor, kontakta Erika Meeker:  erika.meeker@svensksimidrott.se

Läs mer om Vattenglädje i skolan

Sidan publicerades: 30 april 2024